Kadir Has Üniversitesi, hazırlık okulunda eğitime başlayacak ve hazırlık okuluna devam eden öğrencilerine KHAS STYS (Kadir Has Üniversitesi Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı) uygular. 2 aşamalı bir sınavdır: 1. aşama Seviye Tespit Sınavı, 2. Aşama ise İngilizce Yeterlilik Sınavıdır (KHAS İYS).

Detaylara bakalım:

 

Kadir Has STYS / İYS Nedir? Ne Sorulur?

 • Kadir Has STYS 1. Aşama sınavı İngilizce kullanım bilgisini ölçen bir seviye tespit sınavıdır.
 • Toplamda 100 adet gramer ve kelime sorusundan oluşur.
 • 1. Aşamada B1 seviyede olduğu tespit edilen öğrenciler 2. Aşamaya girmeye hak kazanırlar.
 • KHAS STYS 2. Aşama sınavı bölümde okumak için İngilizce Yeterliliğinizi ölçen akademik yapıda bir sınavdır. Bu aşamaya KHAS İYS de (İngilizce Yeterlilik Sınavı) denir.
 • Geçme notu 60 puan olup sınav toplamda 200 dakika sürer.
 • Kadir Has STYS 2. Aşama sırasıyla 3 bölümden oluşur: Dinleme (listening), okuma (reading), yazma (writing).
 • STYS Listening sınavı 30 puan değerindedir. Yaklaşık 60 dakika sürer.
 • Dinlerken yanıtlama (While listening) ve not alıp yanıtlama (Note taking) şeklinde yapılan olarak 2 bölümü vardır.
 • STYS Reading sınavı 40 puan değerindedir. Yaklaşık 80 dakika sürer.
 • Tarama (skimming) ve ayrıntılı okuma (careful reading) olmak üzere 2 bölümden oluşur.
 • STYS Writing sınavı 30 puan değerindedir. Yaklaşık 60 dakika sürer.
 • Sınavın bu bölümünde tek bir konu verilir ve öğrencilerden bununlar alakalı 350 kelimelik akademik formatta bir kompozisyon (essay) yazmaları istenir.
 • Yazılan kompozisyon değerlendirilirken fikirlerinizi akademik formatta açık bir şekilde ifade edebilme, destekleyici fikirler sunabilme, İngilizce dil kullanımı ve kelime çeşitliliği gibi kriterler dikkate alınır.

 

Kadir Has Hazırlık Atlama STYS / İYS Sınavı Zor mu?

Kadir Has Hazırlık Atlama Sınavı olan KHAS STYS / İYS, soru çeşitliliği ve sürenin diğer sınavlara göre daha kısıtlı olması nedeniyle kolay olarak nitelendirilebilecek bir sınav değildir.

Genel olarak bakarsak İngilizce seviyesi iyi olan (B1 üstü) öğrenciler için Kadir Has STYS sınavının ilk aşaması olan Seviye Tespit Sınavı çok zor değildir. Gerekli bilgiye sahip olan öğrenciler çoktan seçmeli olan bu sınavdan kolayca barajı geçecek puan alırlar. Ancak B1 seviye altı olanlar için zorlayıcı bir sınavdır.

Öğrenciler için asıl zorlayıcı olan ise sınavın KHAS STYS sınavını 2. aşaması yani İngilizce Yeterlilik Sınavıdır (İYS). Özellikle Writing ve Reading bölümleri, İngilizce bilgisi ile beraber sınav pratiği, akademik metin ve yapılara aşinalık ve dikkat gerektirmektedir. Sınavın şıklı sorular yerine açık uçlu sorulardan oluşması da öğrenciler için başka bir dezavantajlı durumdur.

İyi bir İngilizce altyapısı olsa bile sınav pratiği eksikleri olan ve zaman kullanımını iyi yapamayan öğrenciler STYS sınavında zorlanırlar. Bu konularda gerekli çalışmaları yapmış ve soru tiplerine aşina olanlar çok büyük bir sıkıntı yaşamazlar.

 

Kadir Has STYS / İYS Detaylar ve Tavsiyeler

KHAS Hazırlık Paylaşımlarımız

Kadir Has Hazırlık Atlama Kurslarımız